preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Antun Mihanović" Slavonski Brod

 > Naslovnica
Novosti

NATJEČAJ

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 3. 9. 2015. 11:23

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MIHANOVIĆ"

SLAVONSKI  BROD

35000 SLAV. BROD, Mihanovićeva 35

(tel: 035/444-501)

 

                                                          objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 

 PROFESORA EDUKATORA REHABILITATORA  (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – do 30. 06. 2016.g.

 

UVJETI:

Prema članku 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

 

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

           

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (03. -  11. 09. 2015)

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

 

Datum objave: 03. 09. 2015. godine.

 

 

 

 [više]

OBAVIJEST UČENICIMA!

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 2. 9. 2015. 13:59

 NASTAVA  U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI POČINJE U PONEDJELJAK, 7.RUJNA 2015. GODINE  PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

 

1.SMJENA                                 2.SMJENA

           5.a, b, c                                       6.a,b,c,d

           7.a,b,c,d                                      8.a,b,c,d,e

     Satnica  1.smjene                           Satnica 2.smjene

            1.sat 8,00-8,45                                 1.sat  14,00-14,45

            2.sat 8,50-9,35                                 2.sat  14,50-15,35

            3.sat 9,40-10,25                               3.sat  15,40-16,25

            4.sat 10,45-11,30                             4.sat  16,45-17,30

            5.sat 11,35-12,20                             5.sat  17,35-18,20

            6.sat 12,25-13,10                             6.sat  18,25-19,10

 

Učenici su dužni ponijeti školske papuče. Raspored sati za prvi nastavni dan bit će objavljen na vratima škole.

 

  RAZREDNA NASTAVA

 

1.SMJENA : 1.a,1.b, 2.a,2.b,3.a,4.a

2.SMJENA : 3.b,4.b,4.c

 

Satnica 1.smjene                              Raspored učionica 1.smjene

  1.sat 8,00-8,45                                         1.a-učionica br.1

  2.sat 8,50-9,35                                         1.b-učionica br.2

  3.sat 9,55-10,40                                       2.a-učionica br.3

  4.sat 10,45-11,30                                     2.b-učionica br.6

  5.sat 11,35-12,20                                     3.a-učionica br.8

                                                                   4.a-učionica br.7

 

Satnica 2.smjena                           Raspored učionica 2.smjene

  1.sat 12,20-13,10                                     3.b-učionica br.8

  2.sat 13,15-14,00                                     4.b-učionica br.7

  3.sat 14,20-15,05                                     4.c- učionica br.4

  4.sat 15,10-15,55

  5.sat 16,00-16,45

 

PRVAŠI!

Prvi nastavni dan (ponedjeljak, 7.rujna 2015.) učenici 1.a i 1.b razrednog odjela trebaju doći u školu u 8,30 sati u pratnji roditelja.

PONIJETI  SAMO ŠKOLSKE PAPUČE.

 

MALI PARIZ

 

 1.SMJENA : 1.c, 2.c, 3.c, 4.e

  2.SMJENA : 3.d, 4.d

 

   Satnica 1.smjene                                 Satnica 2.smjena                                  

  1.sat 8,00-8,45                                         1.sat 12,20-13,10                                     

  2.sat 8,50-9,35                                         2.sat 13,15-14,00                                    

  3.sat 9,55-10,40                                       3.sat 14,20-15,05                                     

 4.sat 10,45-11,30                                      4.sat 15,10-15,55

  5.sat 11,35-12,20                                     5.sat 16,00-16,45

     

    PRVAŠI!

Prvi nastavni dan (ponedjeljak, 7.rujna 2015.) učenici 1.c razrednog odjela trebaju doći u školu u 10,30 sati u pratnji roditelja.

PONIJETI  SAMO ŠKOLSKE PAPUČE.

                                  

  

                                                               Ravnateljica

                                                         Snježana  Vinarić

 [više]

OBAVIJEST

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 1. 9. 2015. 13:30

PREUZIMANJE BESPLATNIH UDŽBENIKA DODJELJENIH OD STRANE GRADA SLAVONSKOG BRODA BIT ĆE

U SRIJEDU (2.9) I ČETVRTAK (3.9.)

OD 8:00 DO 12:00 SATI

U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI.

RAVNATELJICA

 

 [više]

JAVNI POZIV Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jadranka Horvat, 26. 8. 2015. 08:26

U sklopu projekta „Helping“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu koji je prijavljen na Natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., objavljuje se

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u Slavonskom Brodu

Broj traženih osoba: 25

Mjesto rada: osnovne škole kojima je osnivač Grad Slavonski Brod

 [više]

OBAVIJEST - Produženi boravak

Autor: Jadranka Horvat, 25. 8. 2015. 19:01

Molimo sve roditelje učenika 1.razreda te učenika 2.a (učiteljica  A.Bitunjac) i 2.b (učiteljica A.Puškarić), koji su iskazali interes za korištenje produženog boravka  u  2015./2016. školskoj godini, ako nisu podnijeli zahtjev da to učine do 31.8.2015. godine. Zahtjev se podnosi u  Gradskom poglavarstvu.

Ukoliko ne podnesu zahtjev neće moći koristiti uslugu produženog boravka.

Radi daljnje organizacije rada u produženom boravku  molimo  roditelje  da zahtijev podnesu u zadanom roku.

                                        Ravnateljica

                                        Snježana Vinarić,prof.

 [više]

Obavijest o odluci Povjerenstva za provođenje jednodnevne ekskurzije za 4. razrede Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jadranka Horvat, 6. 7. 2015. 11:04

Obavijest o odluci Povjerenstva za provođenje jednodnevne ekskurzije za 4. razrede

Povjerenstvo je na sastanku održano 1. 7. 2015.godine, u 11,30 sati  izabralo ponudu   APP d.d. Požega, Područna jedinica Slavonski Brod.

Predsjednik povjerenstva 

                           Mario Tandarić

 

 [više]

PREDMETNI ISPITI I DOPUNSKI RAD Vijest ima dokument u privitku

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 18. 6. 2015. 10:17

Učenici su dužni

ponijeti papuče i potreban pribor.

 

NJEMAČKI JEZIK - 24. lipnja 2015. u 9,00

Povjerenstvo:

Kristina Ivančuk

Suzana Blažević

Marija Penić

Nada Golić

 

ENGLESKI JEZIK - 23. lipnja 2015. u 8,00

Povjerenstvo:

Melita Kovačević

Julijana Jozanović

Nada Golić

Velimir Kljajić

 

KEMIJA - 23. lipnja 2015. u 9,00

Povjerenstvo:

Melita Kovačević

Ivana Bešlić

Velimir Kljajić

 

GLAZBENA KULTURA - 23. lipnja 2015. u 9,00

Povjerenstvo:

Velimir Kljajić

Nikola Novosel

Zdenka Hercog

 

Raspored dopunskog rada je u priloženom dokumentu.

 
 

 [više]

1. Županijsko ekipno natjecanje iz matematike za učenike četvrtih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jadranka Horvat, 14. 6. 2015. 22:59

21. svibnja 2015. godine održano je u našoj školi 1. Županijsko ekipno natjecanje iz Matematike za učenike četvrtih razreda.

Cilj ovog natjecanja je poticanje ljubavi za Matematiku kroz suradničke oblike rada, te razvoj logičkog i matematičkog mišljenja.

Rezultati govore da je cilj postignut, a vjerujemo da su se sudionici natjecanja usput i dobro zabavili.

Pohvaljujemo ekipu naše škole pod mentorskim vodstvom učiteljice Daine Filković na izvrsnom 1. mjestu i osvojenom velikom broju bodova.

Čestitamo!

Zahvaljujemo svima koji su se pozivu za natjecanje odazvali. Očekujemo ih i slijedeće godine na druženju!

 

 [više]

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 12. 6. 2015. 10:12

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE    IZVANUČIONIČKE NASTAVE

REPUBLIKA HRVATSKA

Brodsko-posavska županija

Osnovna škola „Antun  Mihanović“Slavonski Brod

Antuna Mihanovića 35, 35000 Slavonski Brod

Tel/fax 035 444- 501; tel.: 035/415-062

E-mail: antun.mihanovic@os-amihanovic-sb.skole.hr

KLASA: 130-04/15-01/ 29

URBROJ: 2178/01-03-15-1

Slavonski Brod,  12. lipnja  2015.

 

Predmet: Javni poziv za organizaciju  jednodnevne  izvanučioničke nastave

  • dostavlja se

 

TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

                                                                                - SVIMA –

 

Poštovani,

            ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu jednodnevne izvanučioničke nastave, ekskurzije – Grad Zagreb  za učenike 4. razreda Osnovne škole „Antun Mihanović“ Slavonski Brod.

            Molimo Vas  da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu.

            Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

             Ponude dostavit na adresu: OŠ „Antun Mihanović“ Slavonski Brod

                                                               Antuna Mihanovića 35

                                                               35 000 Slavonski Brod

S poštovanjem,

                                                                                                          Ravnateljica škole:

Snježana  Vinarić,prof.

 

U privitku:

Obrazac javnog poziva za organizaciju jednodnevne  izvanučioničke nastave

 [više]

OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA KOJI KREĆU U 1. RAZRED

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 11. 6. 2015. 19:37

Potvrde da se dijete može upisati u 1. razred osnovne škole u školskoj 2015./2016. godini možete podići u Tajništvu škole do 19. lipnja 2015. 

u vremenu od 7,00 do 12,00 sati.

 

Ravnateljica 

Snježana Vinarić

 [više]

UDŽBENICI ZA ŠKOLSKU 2015./2016. GODINU

Autor: Jadranka Horvat, 9. 6. 2015. 23:08

U školskoj  2015./2016. godini u OŠ „Antun Mihanović“ će u uporabi biti sljedeći udžbenici:

Popis vidite u prilogu

Prvi razred

Drugi razred

Treći razred

Četvrti razred

Peti razred

Šesti razred

Sedmi razred

Osmi razred

 

 [više]

Dan škole

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 3. 6. 2015. 20:17

 [više]

Antikorupcijski dan

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 29. 5. 2015. 08:14

 [više]

Upisi u 1. razred za školsku 2015./2016. godinu

Autor: Jadranka Horvat, 26. 5. 2015. 09:28

Upisi u 1. razred za školsku 2015./2016. godinu će se održavati

1.6. i 2.6.2015. godine  

od  9 do 12 sati   i   od 16 do 18 sati u matičnoj školi. (Mihanovićeva 35).

Na upis treba ponijeti osobnu iskaznicu roditelja i liječničku potvrdu djeteta. Na upisu moraju biti prisutna i djeca jer će se prilikom upisa  provesti utvrđivanje psihofizičkog stanja djece dorasle za upis.

 

 

 [više]

Javni poziv roditeljima: upis u program produženog boravka u školskoj godini 2015./2016 obavljat će se u Gradskoj upravi

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 20. 5. 2015. 21:09

Grad Slavonski Brod ovim putem poziva sve zainteresirane roditelje na upis učenika u program produženog boravka u gradskim osnovnim školama.

Upis učenika u program produženog boravka školskoj godini 2015./2016. obavljat će se u zgradi Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1. Ispunjeni zahtjev i potrebnu dokumentaciju roditelji osnovnoškolaca mogu dostaviti u Pisarnicu Gradske uprave, Vukovarska 1, pod oznakom Društvene djelatnosti- upis u program produženog boravka, ili skeniranu putem e-maila info@slavonski-brod.hr.

Upisi u program produženog boravka otvoreni su od danas do početka školske godine, a sve ostale informacije roditelji mogu dobiti na brojeve telefona 035/217-094 i 098/983-9986.

Ovim putem obavještavamo roditelje kako program produženog boravka od jeseni kreće u svim školama u kojima za to postoji interes, te da su osigurani uvjeti za njegovo održavanje u osnovnim školama na području grada.

Zahtjev za upisom u program produženog boravka

Evidencijska lista zainteresiranih roditelja

Pravilnik o programu produženog boravka u osnovnim školama na području grada

 [više]

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 6. 5. 2015. 09:21

Na temelju odredbi članka 22., st. 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

 [više]

POZIV NA HUMANITARNI KONCERT

Autor: Jadranka Horvat, 16. 4. 2015. 19:55

 [više]

Vremenik pisanih provjera 2014./2015. - 2. polugodište - nakon Uskrsa Vijest ima dokument u privitku

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 13. 4. 2015. 13:12

 [više]

Koju srednju školu odabrati

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 9. 4. 2015. 15:34

Ovdje pogledajte vodič o izobru zanimanja za učenike osmih razreda. Brošuru je izradio HZZ, a podaci su podložni promjenama do kraja nastavne godine.

Vodič za učenike osmih razreda 2015.pdf

 [više]

Obavijest o odluci Povjerenstva za provođenje ekskurzije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jadranka Horvat, 30. 3. 2015. 23:19

O B A V I J E S T  o odluci  Povjerenstva za provođenje  jednodnevne ekskurzije  za učenike 2. razrednih odjela

Povjerenstvo je na sastanku održanom  27.3.2015. godine  izabralo ponudu ASTRALIS travel d.o.o putničke agencije, Slavonski Brod.  

               

 [više]

Upis učenika u prve razrede u školskoj godini 2015./2016. Vijest ima dokument u privitku

Autor: IVAN BARIČEVIĆ, 24. 3. 2015. 11:05

U prilogu su dokumenti važni za upis.

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU AGENCIJE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jadranka Horvat, 19. 3. 2015. 08:48

    U prilogu objavljujemo odluku  Povjerenstva za provođenje  jednodnevne ekskurzije  za učenike 6.razrednih odjela

Povjerenstvo je na sastanku održano 17. 3. 2015. godine, u 17,30 sati  izabralo ponudu   APP d.d. Požega, Područna jedinica Slavonski Brod.

                    

 [više]

JAVNI POZIV Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jadranka Horvat, 18. 3. 2015. 19:38

Objavljujemo JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE za učenike 2. razreda

U prilogu je i OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

 [više]

Obavijest o odluci Povjerenstva za provođenje ekskurzije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jadranka Horvat, 16. 3. 2015. 15:29

Objavljujemo O B A V I J E S T  o odluci  Povjerenstva za provođenje jednodnevne ekskurzije  za učenike 5.razrednih odjela.

Povjerenstvo je na sastanku održano 12. 3. 2015. godine, u 17,00 sati  izabrao ponudu   APP d.d. Požega, Područna jedinica Slavonski Brod.

 

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Glas naroda
Treba li školski list Meteor izlaziti u digitalnom obliku na internetu umjesto dosadašnjeg paprinatog oblika?Tražilica
Kalendar
« Rujan 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola "Antun Mihanović" Slavonski Brod / Antuna Mihanovića 35, HR-35000 Slavonski Brod / www.os-amihanovic-sb.skole.hr / ured@os-amihanovic-sb.skole.hr
preskoči na navigaciju